SIA TENAX sadarbībā ar CFLA īsteno projektu Nr.3.1.1.5/16/A/055 „Daudzslāņu siltumizolācijas paneļu “TENAX” ražotnes paplašināšana” , kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

SIA TENAX sadarbībā ar CFLA īsteno projektu Nr.3.1.1.5/16/A/055 „Daudzslāņu siltumizolācijas paneļu “TENAX” ražotnes paplašināšana” , kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 823 289 TENAX PANEL

Projekta mērķis ir SIA “TENAX PANEL” ražošanas vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras izveide, veicinot apstrādes rūpniecības komersanta paplašināšanos uzceļot piebūvi ražošanas ēkai (aptuveni 1335 m2), kā arī izveidot jaunu ražotni (aptuvenā ēkas platība 7000 m2) Lauku ielā 23, Dobelē.

 

Projekta TENAX paneļu ražotnes paplašināšana (PIEBŪVE 1. kārta, PIEBŪVE 2. kārta un JAUNBŪVE) tiek īstenota vairākās būvdarbu kārtās un etapos. JAUNBŪVES būvniecība sadalīta nulles cikla būvdarbos un ēkas virszemes daļas būvniecībā.

 

PIEBŪVES 1.kārtas būvdarbi pabeigti un ēka nodota ekspluatācija 2019. gada 18. septembrī. PIEBŪVES 2.kārtas būvdarbi pabeigti un ēka nodota ekspluatācija 2021. gada 3. februārī ēka nodota ekspluatācijā.

 

Turpinām darbu pie projekta daļas jaunas ražošanas ēkas būvniecības. JAUNBŪVES būvniecību īstenojam divos būvniecības posmos. 01.06.2022 ir pabeigti JAUNBŪVES būvniecības nulles cikla būvdarbi. Šobrīd notiek JAUNBŪVES virszemes daļas būvniecība, proti, ēkas nesošo konstrukciju montāža.

Projekts uzsākts īstenot 2017. gadā, īstenošanas termiņš ir 72 mēneši. Saskaņā ar projekta īstenošanas nosacījumiem, attiecināmās izmaksas 3 042 003,66 EUR (ERAF atbalsts 1 166 000,00 EUR).

 

Iepriekšējos periodos veiktās projekta publikācijas:

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-01042022

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-20122021

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-15102021

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-04082021

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-03032021

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-isteno-projektu-nr-3-1-1-5-16-a-055-3/

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-17072020

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-22042020

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-07012020

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-21102019

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-17072019

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-08052019

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-04012019

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-24092018

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-22052018

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-20022018/

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-21092017

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-isteno-projektu-nr-3-1-1-5-16-a-055-1/

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-21042017

https://tenaxpanel.lv/lv/sia-tenax-sadarbiba-ar-cfla-isteno-projektu-nr-3-1-1-5-16-a/

.