Eiropas Savienības investīciju projekti

Šajā sadaļā uzņēmums publicē savus aktuālos un arī jau paveiktus projektus TENAX PANEL attīstībai, ražošanas apjomu palielināšanai, jaunu produktu izstrādei, darbinieku apmācībai un tirgus apguvei.

SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 1378 775 TENAX PANEL

SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pētījuma “Jaunu poliizociānurātu (PIR) sendvič-tipa paneļu prototipu izstrādāšana, izgatavošana un testēšana laboratorijā un ekspluatācijas vidē, kā arī ražošanas procesa kvalitātes kontrole un uzlabošana ar mākslīgā intelekta metodēm” SIA TENAX PANEL pilnveidos iepriekšējā kompetences centra “Poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas izstrādājumi no optimizētām izejmateriālu kompozīcijām ēku energoefektivitātes paaugstināšanai” projektā izstrādātās PIR cieto putu materiāla pašformulācijas, lai tās varētu…

SIA TENAX sadarbībā ar CFLA īsteno projektu Nr.3.1.1.5/16/A/055 „Daudzslāņu siltumizolācijas paneļu “TENAX” ražotnes paplašināšana” , kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 823 289 TENAX PANEL

SIA TENAX sadarbībā ar CFLA īsteno projektu Nr.3.1.1.5/16/A/055 „Daudzslāņu siltumizolācijas paneļu “TENAX” ražotnes paplašināšana” , kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

SIA “TENAX” ir sadarbībā ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru ir īstenojusi projektu TENAX paneļu ražotnes paplašināšana, projekta Nr. Projekta īstenošana tika uzsākta 2017. gadā, un pabeigts 2023. gada jūnijā Projekta mērķis –  SIA “TENAX PANEL” ražošanas vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras izveide, veicinot apstrādes rūpniecības komersanta paplašināšanos uzceļot piebūvi ražošanas ēkai (piebūves 1.kārtas būvniecība 572 m2…

SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 823 289 TENAX PANEL

SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Pētījuma “Paaugstinātas stiprības izolācijas paneļi ar poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas starpslāni” 13. ceturksnī pētīti palielināta laiduma / palielinātas slodzes izturības vienlaiduma un daudzlaiduma paneļi sienām un…

SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 780 206 TENAX PANEL

SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pētījuma “Paaugstinātas stiprības izolācijas paneļi ar poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas starpslāni” 11. ceturksnī pētīti palielināta laiduma / palielinātas slodzes izturības vienlaiduma un daudzlaiduma paneļi sienām un jumtiem. Veikta tehnoloģisko ierobežojumu analīze ražošanas procesam un ir izvēlēta maksimāli efektēivākās profilloksnes ģeometrijas ievērtējot thnoloģiskos ierobežojums

SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 823 289 TENAX PANEL

SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Pētījuma “Poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas izstrādājumi no optimizētām izejmateriālu kompozīcijām ēku energoefektivitātes paaugstināšanai – 2. daļa. Funkcionālas pildvielas saturošas poliolu kompozīcijas” Veikta noslēdzošā eksperimentāla paneļu ražošana ar PUR/PIR cieto putu pildvielas saturošām poliolu kompozīcijām un funkcionālām pildvielām. Tika optimizēti ražošanas parametri un sasniegta efektīva ražošanas jauda. Pētījuma “Paaugstinātas stiprības izolācijas paneļi ar poliuretānu…

TENAX PANEL 07.12.2020. ir noslēdzis līgumu Nr.VP-L-2020/81 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākumā “Speciālā atbalsta mērķis Palielināt privātā sektora ieguldījumu pētniecībā un attīstībā”. 780 206 TENAX PANEL

TENAX PANEL 07.12.2020. ir noslēdzis līgumu Nr.VP-L-2020/81 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākumā “Speciālā atbalsta mērķis Palielināt privātā sektora ieguldījumu pētniecībā un attīstībā”.

Sadarbībā ar Rīgas tehniskās universitātes Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtu realizēts projekts Nr. VP-PI-2020/93, lai noskaidrotu pašformulācijas komponentu uzglabāšanas apstākļus un derīguma termiņu. Iegūtie rezultāti uz labos sagādes un ražošanas plānošanu, palielinot uzņēmuma konkurētspēju.

SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 780 206 TENAX PANEL

SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pētījuma “Paaugstinātas stiprības izolācijas paneļi ar poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas starpslāni” 9. ceturksnī pētīti piekārto sienu konstrukciju atbalsta paneļi. Veikti precizējošie testi. Ir apkopoti un izanalizēti testu rezultāti. Izanalizētas un iegūtas slodžu raksturvērtības aprēķinu veikšananai. Izstrādāts aprēķinu algoritms piekārto sienu konstrukciju aprēķinu veikšanai. Pētījuma “Poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas izstrādājumi no optimizētām…

SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 823 289 TENAX PANEL

SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pētījuma “Paaugstinātas stiprības izolācijas paneļi ar poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas starpslāni” 9. ceturksnī pētīti piekārto sienu konstrukciju atbalsta paneļi. Ir veikti precizējošie mehāniskās izturības testi aprēķinu vērtību verifikācijai. Pētījuma “Poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas izstrādājumi no optimizētām izejmateriālu kompozīcijām ēku energoefektivitātes paaugstināšanai – 2. daļa. Funkcionālas pildvielas saturošas poliolu kompozīcijas” 8. ceturksnī…

SIA “TENAX PANEL” ir izstrādājis un publicējis vides produktu deklarācijas sendvičtipa paneļiem ar poliuretāna pildījumu un sendvičtipa paneļiem ar minerālvates pildījumu 823 289 TENAX PANEL

SIA “TENAX PANEL” ir izstrādājis un publicējis vides produktu deklarācijas sendvičtipa paneļiem ar poliuretāna pildījumu un sendvičtipa paneļiem ar minerālvates pildījumu

SIA “TENAX PANEL” saņem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu vides produkta deklarāciju (EPD) izstrādei un publicēšanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros, saskaņā ar 2020. gada 28. maija līgumu Nr. SKV-L-2020/34, kas noslēgts starp Latvijas Investīciju un attīstības…

SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 823 289 TENAX PANEL

SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pētījuma “Paaugstinātas stiprības izolācijas paneļi ar poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas starpslāni” 8. ceturksnī pētīti piekārto sienu konstrukciju atbalsta paneļi. Ir apkopoti mehāniskās izturības testu rezultāti un izstrādāts sākotnējais aprēķina modelis balstoties uz testu rezultātiem. Pētījuma “Poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas izstrādājumi no optimizētām izejmateriālu kompozīcijām ēku energoefektivitātes paaugstināšanai – 2. daļa. Funkcionālas…