SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 780 206 TENAX PANEL
  • Pētījuma “Paaugstinātas stiprības izolācijas paneļi ar poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas starpslāni” 9. ceturksnī pētīti piekārto sienu konstrukciju atbalsta paneļi. Veikti precizējošie testi. Ir apkopoti un izanalizēti testu rezultāti. Izanalizētas un iegūtas slodžu raksturvērtības aprēķinu veikšananai. Izstrādāts aprēķinu algoritms piekārto sienu konstrukciju aprēķinu veikšanai.
  • Pētījuma “Poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas izstrādājumi no optimizētām izejmateriālu kompozīcijām ēku energoefektivitātes paaugstināšanai – 2. daļa. Funkcionālas pildvielas saturošas poliolu kompozīcijas” 10. un 11. ceturksnī tika veikta eksperimentāla paneļu ražošana ar halogēnus nesaturošu cietvielu antipirēnu. Veikta saražoto sendvičpaneļu mehānisko īpašību testēšana, kas apstiprina iespēju iegūt sendvičpaneļus atbilstoši tirgus prasībām.