Miks valida meid?

TENAX sandwich-paneele toodetakse erineva paksuse, soojustuskihi, erinevate vuugilahenduste ja kattekihi profileeringutega. Kõik need omadused mõjutavad oluliselt hoone välimust ja konstruktsioonide toimivust. Koos sandwich-paneelidega saab klient meilt ka projekteerimis- ning arvutusteenuseid, juhendeid, detailide jooniseid, lisatarvikuid ja paneelide käsitsemiseks ning paigalduseks vajalikke materjale.

  • projektipõhised lahendused
  • lühike tarneaeg (3-4 nädalat)
  • igakülgne tehniline tugi
  • projektijuhtimise tugi ehituse ajal
  • vähem lõikamistööd ja jääke objektil (võimalik paneelilaius- 0,6 kuni 1,2 m)
  • lihtne vahetada soojustusmaterjali pärast projekteerimistöid (näiteks mineraalvillalt PIR täitele)
  • vuugid ühtivad erinevatel paneelidel (MW, PIR, PUR ja EPS)
  • paneelidele lisaks on võimalik tellida lisatarvikuid (liiteplekid, kruvid jne.)
  • rohkem kui 10 aastat kogemusi paneelide tootmise, teostamise ja tarnimise alal

Keskkond ja jätkusuutlikkus

Tenax Panel on võtnud oma tegevuse sihiks kvaliteedi ja klientide rahulolu pideva suurendamise. Selleks on liidetud meeskonnaga tootmisvaldkonna parimad spetsialistid. Ettevõte on juba üle 20 aasta olnud stabiilne ja usaldusväärne partner oma klientidele ja tarnijatele, tagades samal ajal, et ettevõtte tegevuse areng vastaks kvaliteedi- (ISO 9001:2008) ja keskkonnastandarditele (ISO 14001:2004).

Ettevõtte põhitegevussuund on keskkonnasäästlikkus, pakkudes Läti ja teiste riikide turul energiat säästvaid ehitusmaterjale, mille kasutamine tagab energiatõhususe.

Ettevõtte tegevuse kõikides etappides, milleks on klientide ja tarnijatega lepingute sõlmimine, tootearendus ja tootmine ning toodete klientidele tarnimine, järgitakse nii kehtivaid keskkonnaalaseid õigusnorme kui ka kliendi erinõudeid toodete sertifitseerimisprotsessi kohta.

Et hoide ettevõtte mõju keskkonnale kontrolli all, hinnatakse ja kasutatakse tõhusalt tootmiseks vajalikke ressursse ja käideldakse korrektselt tootmisel tekkinud jäätmeid.

Töötajate professionaalsuse edendamiseks ja konkurentsivõime suurendamiseks pakub ettevõte oma töötajatele regulaarseid koolitusi ärijuhtimise, keskkonna, majanduse ja rahanduse ning samuti tootmisprotsesside, tehnoloogia, teadusuuringute ja arendustegevuse valdkonnas.

Ettevõttes järgitakse kindlaid sõidukite, töötajate ja külastajate registreerimise ning territooriumil  liikumise reegleid, et garanteerida kõigile turvaline töökeskkond. Lisaks rakendatakse meetmeid töökeskkonna pidevaks parandamiseks.

Sertifikaadid 

TENAX PANEL on pühendunud kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutusstandardite pidevale parendamisele. Parimate tulemuste saavutamiseks struktureerime oma parendamismeetmed vastavalt ülemaailmselt tunnustatud juhtimisstandarditele.

Kvaliteedijuhtimissüsteem vastavalt ISO 9001: 2015 nõuetele
Keskkonnajuhtimissüsteem vastavalt standardi ISO14001: 2015 nõuetele
Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem vastavalt OHSAS 18001: 2007 nõuetele

Sertifikaat OHSAS 18001 on dokument, mis tõendab, et ettevõttes juurutatud töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem vastab rahvusvahelises standardis OHSAS 18001 nimetatud nõuetele ja tingimustele.

Energia juhtimissüsteem vastavalt standardi ISO 50001: 2012 nõuetele