Keskkond ja jätkusuutlikkus

Võttes Tenax Panel tegevuse sihiks kvaliteedi ja klientide rahulolu pideva suurenemise ja liites oma meeskonnaga parimaid tootmisvaldkonna spetsialiste, on ettevõte juba üle 20 aasta olnud stabiilne ja usaldusväärne partner oma klientidele ja tarnijatele, tagades samal ajal ettevõtte tegevuse arengu vastavuse kvaliteedi- (ISO 9001:2008) ja keskkonnastandarditele (ISO 14001:2004).

Ettevõtte põhitegevussuund on keskkonna kvaliteedi parandamine, pakkudes Läti ja teiste riikide turul energiat säästvaid ehitustooteid, mille kasutamine tagab tõhusa energiakasutuse.

Ettevõtte tegevuse kõikides etappides – nii klientide ja tarnijatega lepinguid sõlmides, uusi tooteid arendades, tootes kui ka tooteid klientidele tarnides – järgitakse nii kehtivaid keskkonnaalaseid õigusnorme kui ka kliendi erinõudeid toodete sertifitseerimisprotsessi kohta.

Selleks, et kontrollida ettevõtte võimalikku mõju keskkonnale, arvestatakse, hinnatakse ja kasutatakse tõhusalt nii tootmiseks vajalikke ressursse kui ka käideldakse tootmisel tekkinud jäätmeid.

Töötajate professionaalsuse edendamiseks ja konkurentsivõime suurendamiseks pakub ettevõte oma töötajatele regulaarset koolitust ärijuhtimise, keskkonna, majanduse ja rahanduse, samuti tootmisprotsesside, tehnoloogia ning teadusuuringute ja arendustegevuse valdkonnas.

Hoolitsedes sisemise töökeskkonna korrastatuse, töötajate ja külastajate turvalisuse ja kaitse eest, järgitakse ettevõttes kindlaks määratud sõidukite, töötajate ja külaliste registreerimise ja territooriumil liikumise nõudeid, samuti rakendatakse meetmeid töökeskkonna kvaliteedi näitajate pidevaks tuvastamiseks ja parandamiseks.