Aplinkos ir tvarumo

TENAPORS RAB plėtoja veiklos politiką, ją kreipdama nuolatinio kokybės ir klientų pasitenkinimo rodiklio gerinimo linkme, suvienydama geriausių šios pramonės srities specialistų pajėgas, ir bendrovė daugiau nei 20 metų yra stabiliai dirbanti, patikima partnerė savo klientams bei tiekėjams, taip pat užtikrina bendrovės darbų atitiktį kokybės ISO 9001:2008 ir aplinkos apsaugos ISO 14001:2004 standartams, taikomiems atitinkamose srityse.

Bendrovės veikla labiausiai yra orientuota į aplinkos kokybės gerinimą Latvijos ir kitų pasaulio šalių rinkoje siūlant energiją taupančius statybos produktus, kurių pritaikymas užtikrina efektyvų energijos vartojimą.

Visais etapais – tiek sudarant sutartis su klientais ir tiekėjais, tiek kuriant naujus produktus, vykdant gamybą, pristatant prekes klientams, laikomasi galiojančių teisės aktų nuostatų, tiek taikomų aplinkosaugos srityje, tiek klientų specialiems reikalavimams, susijusiems su produktų sertifikavimo procesu.

Siekiant kontroliuoti įmonės galimą poveikį aplinkai, yra peržiūrimi, įvertinami ir efektyviai naudojami tiek gamybai reikalingi ištekliai, tiek privalomos tvarkyti gamybos procese susidariusios atliekos.

Siekdama padidinti darbuotojų profesionalumą ir konkurencingumą, bendrovė teikia savo darbuotojams reguliarius mokymus verslo valdymo, aplinkosaugos, ekonomikos ir finansų srityje, taip pat procesų, technologijų ir mokslo pasiekimų bei plėtros srityje.

Rūpinantis vidaus darbo aplinkos tvarkingumu, darbuotojų ir lankytojų saugumu ir apsauga, bendrovėje laikomasi nustatytos tvarkos reikalavimų, vykdoma transporto, darbuotojų ir klientų registracija, stebimas judėjimas teritorijoje, taip pat imamasi priemonių, skirtų nuolatinei darbo aplinkos kokybės rodiklių kontrolei ir tobulinimui.