Europeiska unionens investeringsprojekt

På grund av ökande efterfrågan på kvalitet och effektivitet är utveckling och hög konkurrenskraft ett kännetecken för företaget. Under rubriken ”Projekt” publicerar företaget sina aktuella och färdigställda projekt för att fortsätta utveckla TENAX PANEL, öka produktionsvolymerna, utveckla nya produkter, utbilda personal och vinna nya marknader.