SIA TENAX i samarbeid med CFLA ferdigstiller prosjekt Nr.3.1.1.5/16/A/055 som går ut på å utvide produksjonsanlegget for sandwich-panelene. Prosjektet blir delfinansiert av Det europeiske regionale utviklingsfond (ERDF).

SIA TENAX i samarbeid med CFLA ferdigstiller prosjekt Nr.3.1.1.5/16/A/055 som går ut på å utvide produksjonsanlegget for sandwich-panelene. Prosjektet blir delfinansiert av Det europeiske regionale utviklingsfond (ERDF). 780 206 TENAX PANEL

Formålet med prosjektet er å bygge infrastruktur for å dekke behovene for produksjonen på SIA TENAPORS sine foredlingsindustrianlegg. Derfor ble det reist et tilbygg til produksjonsanlegget (på ca. 1090 m2) og et nytt produksjonsanlegg (på ca 3980 m2) i byen Dobele, Lauku iela 23.

I løpet av prosjektet ble det utarbeidet en byggeskisse for produksjonsanlegget og gjennomført et anbud for «Utvidelse av panelproduksjonsanlegget TENAX – TILBYGG, runde 1.». Det ble også inngått en avtale med en entreprenør som skal ferdigstille prosjektet i 2017.