SIA TENAPORS sammen med SIA «VIEDO MATERIĀLU un TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS» (VMTCK) og andre bedriftene i bransjen ferdigstiller prosjekt Nr. 1.2.1.1/16/A/005. Prosjektet blir delfinansiert av Det europeiske regionale utviklingsfond (ERDF).

SIA TENAPORS sammen med SIA «VIEDO MATERIĀLU un TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS» (VMTCK) og andre bedriftene i bransjen ferdigstiller prosjekt Nr. 1.2.1.1/16/A/005. Prosjektet blir delfinansiert av Det europeiske regionale utviklingsfond (ERDF). 780 206 TENAX PANEL
  • I fase 3 av 4 av prosjektet ble det forsket på muligheten for å produsere paneler ved hjelp av alternative sammensetninger av polyoler. Vi vurderte hvorvidt den alternative fremstillingsmåten kunne brukes sammen med eksisterende teknologiske anlegg og tok i betraktning begrensninger på trykk og strømning.
  • Vi gjennomførte eksperimentell produksjon av paneler med alternative sammensetninger av polyoler. Vi vurderte egenskapene til de nye panelene ved å bruke testutstyret på laboratoriet. Vi testet panelenes og kjernens fysiske egenskaper.
  • Vi forsket på produksjonteknologiene for polyol-sammensetningen.