SIA TENAX I SAMARBEID MED CFLA FERDIGSTILLER PROSJEKT NR.3.1.1.5/16/A/055 SOM HANDLER OM UTVIDELSE AV PRODUKSJONSANLEGGET FOR SANDWICH-PANELENE. PROSJEKTET BLIR DELFINANSIERT AV DET EUROPEISKE REGIONALE UTVIKLINGSFONDET

SIA TENAX I SAMARBEID MED CFLA FERDIGSTILLER PROSJEKT NR.3.1.1.5/16/A/055 SOM HANDLER OM UTVIDELSE AV PRODUKSJONSANLEGGET FOR SANDWICH-PANELENE. PROSJEKTET BLIR DELFINANSIERT AV DET EUROPEISKE REGIONALE UTVIKLINGSFONDET 780 206 TENAX PANEL

Formålet med prosjektet var å bygge infrastruktur for å dekke behovene for produksjonen på foredlingsindustriens bedrift, SIA TENAPORS.

I løpet av prosjektet ble det reist et tilbygg til produksjonsanlegget (på ca. 1090 m2) og et nytt produksjonsanlegg (på ca. 3980 m2) i byen Dobele, Lauku iela 23.

Prosjektkostnadene ble planlagt til å utgjøre 3 042 003,66 EUR (med støtte fra ERDF på 166 000 EUR)

Den planlagte gjennomføringstiden er på 48 måneder.